W Bob And David

دانلود زیرنویس فارسی سریال W Bob And David0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : باب و دیوید ظهور از ماشین زمان آنها وارد شانزده سال پیش و در پیوست با بازیگران mr. نشان می دهد.
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است